El Cub

10 Juny 2021

Recentment al subsòl del menjador s’ha trobat i restaurat un cup pel vi del segle XVIII aproximadament, és un vestigi del antic barri dels boters de la ribera. A principis del XIX aquesta indústria va desaparèixer i en el seu lloc es van edificar molts dels xalets de les famílies benestants de Barcelona.